เพลงอาเซียน

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

                                  การแต่งกายประจำชาติ
1.ชุดประจําชาติ ประเทศไทย
2.ชุดประจําชาติ ประเทศลาว
3.ชุดประจําชาติ ประเทศบรูไน
4.ชุดประจําชาติ ประเทศเวียดนาม
5.ชุดประจําชาติ ประเทศพม่า
6.ชุดประจําชาติ ประเทศกัมพูชา
7.ชุดประจําชาติ ประเทศฟิลิปปินส์
8.ชุดประจําชาติ ประเทศสิงคโปร์
9.ชุดประจําชาติ ประเทศมาเลเซีย
10.ชุดประจําชาติ ประเทศอินโดนีเซีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น